Virtuális túra

Egyházi házasságkötés

A novai római katolikus templom méltó helyszín a házasságkötéshez. A megható szertartás során Dorfmeister freskókkal borított falak között és gazdagon díszített barokk oltár előtt mondhatja ki az Ifjú Pár a boldogító igent.

Az egyházi házasságkötéshez megfelelő felkészülés, jegyesoktatás és a szertartást legalább 3 hónappal megelőző bejelentkezés szükséges. A házasságkötésre vonatkozó részleteket a novai plébánossal szükséges egyeztetni.

A templom története

Nova község mai templomának története Mária Teréziának azzal az intézkedésével vette kezdetét, amellyel 1776-ban a szombathelyi egyházmegye létrehozását rendelte el. A szombathelyi püspökség felállítása 1777. február 17-én történt és az uralkodónő még ezen a napon Szily Jánost nevezte ki az egyházmegye első püspökévé.

A templom tervezője Hefele Menyhért képességeit a belső szépívű boltozatain, gazdagon tagolt pilléreken homorú szentélyzáródásnál és ívelt oldalfalakon juttatta érvényre, s ezzel ideális teret alkotott Dorffmaister István falképeinek befogadására. A Nagyboldogasszony tiszteletére építetett templomban a mennyezetfreskók éppúgy, mint a főoltárkép, Mária életéből vett jeleneteket örökítenek meg.

A templom helytörténeti érdekessége, hogy 1826-tól plébánosként itt szolgálta az Istent és híveit Plánder Ferenc (1796-1867), korábban tanár - néprajztudós, aki negyvenkét évig élt Nován. A plébániatemplom falán márványtábla, a temetőben 2002-ben felújított síremléke őrzi emlékét.

A templomot 1995 és 2000. között restaurálták. A restaurálás a sekrestye helyreállításával kezdődött majd a templom gyülekezeti terében folytatódott, a bejárathoz közelebb eső "Angyali üdvözlet" mennyezetfreskójával indult a szentély felé haladva, majd az oldalfalakon vissza a karzatig. A restaurálás befejeztével a barokk művészettörténet olyan gyöngyszemét láthatjuk viszont a novai templomban, ami méltó a XVIII. század szellemiségéhez, és tökéletesen illeszkedik a nyugati kereszténység kultúrájába.

Forrás:

  • Géfin Gyula: Szombathelyi Egyházmegye története I. 1929-32.
  • Szmrecsányi Marianne: A Novai Templom és falképei
  • Velledits Lajos: Programterv a novai templom belső helyreállítására 1993.
  • Dobri Mária: Emlékkönyv; Szily János Szombathely első püspöke 1999.

   
dsc_0082